List przewodni w sprawie bazy danych przemysłu produkcji  urządzeń dla odnawialnych źródeł energii

20 sierpnia 2015 roku

Instytut Energetyki Odnawialnej z poparciem kluczowych ministerstw i agend centralnych odpowiedzialnych za rozwój przemysłu oraz regionów zainicjował prace nad aktualizacją danych i stworzeniem ogólnodostępnej bazy danych o polskim przemyśle OZE i jego potencjale. Więcej na stronie http://bazafirm.ieo.pl

Pragniemy zwrócić się do wszystkich firm przemysłowych pracujących na rzecz dostaw na rynek krajowy oraz na eksport urządzeń i komponentów dla odnawialnych źródeł energii, zarówno firm dojrzałych (już obecnych w bazie danych), tych które niedawno zaczęły działalność jak firm które zmierzają podjąć perspektywiczną działalności przemysłową i innowacyjna w obszarze zielonych technologii. Zwracamy się też do firm zagranicznych których niektóre elementy projektowania i produkcji urządzeń realizowane są w Polsce.

Czytaj dalej...


Otrzymaliśmy poparcie następujących instytucji: