EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.
Biuro w Warszawie i adres korespondencyjny:
ul. Mokotowska 4/6,
00-641 Warszawa
tel./fax. 22 825 46 52, 22 875 86 78
biuro@ieo.pl
www.ieo.pl