Lokalizacja firm z podziałem na województwa i rodzaje technologii OZE według stanu na koniec 2010/2011 roku

karto_1_logoMapa będzie zaktualizowana i udostępniona w wersji interaktywnej z adresami firm.