Zgodnie z Działaniem 4.8 zawartym w załączniku nr 3 do Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. Minister Gospodarki prowadzi działania zmierzające do stymulowania rozwoju przemysłu, produkującego urządzenia dla energetyki odnawialnej, w tym przy wykorzystaniu funduszy europejskich.

W tym celu w 2010 r. Instytut Energetyki Odnawialnej na zlecenie Ministra Gospodarki, wykonał opracowanie pn. Analiza możliwości rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce dla potrzeb krajowych i eksportu. 

Zasadniczym celem wykonania ww. materiału jest oszacowanie celowości i możliwości wprowadzenia ułatwień i udogodnień, które wspierałyby przedsiębiorców zainteresowanych produkcją urządzeń lub ich elementów wykorzystywanych w instalacjach odnawialnych źródeł energii (OZE).

Analiza zawiera m.in.

  1. Identyfikację przedsiębiorstw działających na polskim rynku, które zajmują się produkcją urządzeń lub ich elementów wykorzystywanych w instalacjach OZE oraz mapę zawierającą lokalizację typów przedsiębiorstw;
  2. Identyfikację krajowego potencjału w gałęziach przemysłu, które dotychczas nie były związane z produkcją urządzeń lub ich elementów wykorzystywanych w instalacjach OZE, w tym w zakresie możliwości przystosowania produkcji;
  3. Zbiór przepisów obowiązujących przedsiębiorców prowadzących działalności związaną
    z produkcją urządzeń lub ich elementów wykorzystywanych w instalacjach OZE, w tym analiza istniejącego prawodawstwa związanego z prowadzeniem działalności
    w sektorze produkcji instalacji dla OZE;
  4. Identyfikacja potencjału potrzeb państw trzecich w zakresie możliwości eksportu produkowanych w Polsce urządzeń i ich elementów wykorzystywanych do produkcji energii z OZE;
  5. Analiza możliwości podjęcia działań promocyjnych/edukacyjnych w zakresie zachęcania do produkcji urządzeń dla rynku energetyki odnawialnej;
  6. Wykaz aktualnych możliwości finansowego wsparcia przedsiębiorców zainteresowanych produkcją rozwiązań dla OZE.

pobierz pełny raport